top of page

I forbindelse med bygning af FerroFoss, et komplet nyt jernstøberi, skiftede vi navn fra Holbæk Jernstøberi til FerroFoss.

Værktøjer, modeller og vores mange års erfaring fra Holbæk Jernstøberi tog vi med. Her er alt produktionsudstyr nyt inklusiv nyinstalleret DISAMATIC. 

Holbæk Jernstøberi blev grundlagt i 1918 på Lundemarksvej 22 i Holbæk, hvorfra vi flyttede 2012. Grunden hvorpå jernstøberiet lå er blevet solgt til boligbyggeri i år 2020.​

På FerroFoss har vi 2020 installeret to 3D form printere.
En med dimension på 800 x 600 mm og den helt nye på 2400 x 1800 mm.
 

Vi 3D scanne emner og printer dem til støbning. 

Maskinparken består desuden af et stort bearbejdnings-værksted med en betydelig maskinpark for bearbejdning af støbejern op til Ø2500 mm eller længder på 3000 mm.

Spørg venligst for komplet oversigt over maskinpark.

Vi har 3D scanningsanlæg for kvalitetskontrol.

Om os

Ikoner Verdensmaal_7.png

Bæredygtig energi

Vi arbejder løbende på at reducere energi- forbruget ved at investere i energieffektiv teknologi ud fra devisen om, at ‘den mest miljørigtige energi er den, der ikke bruges’. Herunder effektiv styring af kompressor, udsugning, støberi- og ovn anlæg.

Ikoner Verdensmaal_8.png

Anstændige jobs og
økonomisk vækst

FerroFoss står ved, at vi er en god arbejds- plads. Vi respekterer vores ansatte og det ligger os på sinde at imødekomme deres behov. FerroFoss er medlem af Dansk Industri og følger deres overenskomst. Vi skaber økonomisk vækst gennem dygtige medarbejdere og  bæredygtig produktion.

Ikoner Verdensmaal_11.png

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Med vores bæredygtige produktion bidrager vi positivt til de fremtidige byrum. Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, bl. a. ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.

Ikoner Verdensmaal_12.png

Ansvarligt forbrug og produktion

FerroFoss har et særdeles ansvarligt forbrug af materialer, da vi udelukkende anvender genbrug fra anden produktion på Sjælland. Her opnår vi en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Vi arbejder på at fremme bære- dygtig offentlige indkøbspraksis, der er i overens- stemmelse med nationale politikker og prioriteter.

bottom of page